Sjávarsafnið í Ólafsvík

Vinnusmiðja um Sjávarsafn í Ólafsvík.

Staður: Átthagastofan í Ólafsvík

Stund: kl. 16 - 21 föstudaginn 6.mars 2015

Allir velkomnir

Svæðisskipulag Snæfellsness

Auglýsing um samþykkt Svæðisskipulags Snæfellsness 2014-2026

 

Svæðisskipulagsnefnd fimm sveitarfélaga á Snæfellsnesi samþykkti þann 14. nóvember 2014 tillögu að Svæðisskipulagi Snæfellsness 2014-2026.

Í svæðisskipulaginu, sem ber yfirskriftina „Andi Snæfellsness - auðlind til sóknar“, er sett fram stefna um byggðar- og atvinnuþróun á Snæfellsnesi sem miðar að því að atvinnulífið, þekkingargeirinn og samfélagið nýti sér í auknum mæli náttúru- og menningarauð Snæfellsness og að skipulag og mótun byggðar og umhverfis taki mið af honum.

Tillagan var auglýst og lá frammi til kynningar frá 4. september til 20. október 2014. Engar athugasemdir bárust en ábendingar frá þremur aðilum urðu tilefni minniháttar breytinga á tillögunni. Nefndin sendi sveitarstjórnunum tillögu sína að svæðisskipulagi þannig breytta, ásamt ábendingum og umsögn sinni um þær. Tillagan var samþykkt af sveitarstjórnum Eyja- og Miklaholtshrepps, Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og Stykkishólmsbæjar í desember 2014. Nefndin hefur afgreitt svæðisskipulagstillöguna til Skipulagsstofnunar til staðfestingar og svarað ábendingum sem bárust. Svæðisskipulagið öðlast gildi þegar afgreiðslu Skipulagsstofnunar lýkur og tillagan hefur verið auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Tillöguna ásamt fundargerð svæðisskipulagsnefndar, þar sem ábendingar voru afgreiddar, má skoða á vefnum snaefellsnes.is/svaedisskipulag

 

 

Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi

Jólakveðja

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes sendir jólaósk um gleði og frið, gott og farsælt komandi ár. Þökkum samstarfið á árinu sem er að líða.

Snæfellsnes er sjálfbær áfangastaður

Snæfellsnes er einn af 100 sjálfbærustu áfangastöðum ferðamanna í heiminum samkvæmt lista sem samtökin „Green Destinations“ birtu í gær. Snæfellsnes er eini íslenski áfangastaðurinn á listanum, en samtals eru þar fjórir aðrir áfangastaðir á Norðurlöndunum og 50 staðir í Evrópu allri. 

Auk þess að rýna í vottanir  skoðuðu sérfræðingarnir frammistöðu áfangastaðanna á eftirtöldum sex sviðum:

·        Náttúra

·        Umhverfi

·        Menning og hefðir

·        Félagsleg velferð

·        Grænt hagkerfi og

·        Staðfest græn stefna í ferðamálum

Sjá nánar á : http://www.ruv.is/mannlif/snaefellsnes-medal-hundrad-bestu

http://greendestinations.info/top100/

 

 

 

Skipulagsverðlaun 2014

Skipulagsverðlaunin veitt Svæðisskipulagi Snæfellsness

 

 

Svæðisskipulag SnæfellsnessAndi Snæfellsness - auðlind til sóknar fékk, þann 26. nóvember, Skipulagsverðlaunin 2014. Það var stoltur og glaður hópur frá Snæfellsnesi sem kom saman í Ráðhúsi Reykjavíkur, til að taka við þessari viðurkenningu ásamt ráðgjafarfyrirtækinu Alta, sem veitti faglega ráðgjöf við skipulagsgerðina.

Verðlaunin eru veitt á tveggja ára fresti og í ár var dómnefnd skipuð af Skipulagsfræðingafélagi Íslands, Arkitektafélagi Íslands, Tæknifræðingafélagi Íslands, Verkfræðingafélagi Íslands, Félagi íslenskra landslagsarkitekta, Ferðamálastofu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

 Í ár var sérstök áhersla á skipulagsgerð í tengslum við ferðaþjónustu og samþættingu hennar við það byggða umhverfi og náttúru sem fyrir er. Einkum var skoðað hvernig faglega unnið skipulag gæti styrkt staðaranda og samfélög, til hagsbóta fyrir íbúa, ferðamenn og umhverfið.

 Í umsögn dómnefndar segir m.a.:

“Að mati dómnefndar er svæðisskipulagið afar vel unnið, mun nýtast vel til aðalskipulagsgerðar fyrir sveitarfélögin á svæðinu og er góð fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög. Vel er staðið að greiningum á svæðinu sem og aðgerðaráætlun til framtíðar. [...] Skipulagsverkefnið felur jafnframt í sér nýbreytni við skipulagsgerð hvað varðar samvinnu sveitarfélaga á svæðisvísu við fulltrúa úr atvinnulífinu og íbúa, en þessir aðilar unnu sem einn hópur að svæðisskipulaginu. Ennfremur er svæðisskipulagsgerðin hluti af undirbúningi og þróun Svæðisgarðsins Snæfellsness, sem er frumkvöðlastarf á Íslandi hvað varðar samvinnu um atvinnu- og byggðaþróun á svæðisvísu.”

Hér má lesa umsögn dómnefndar í heild sinni.

Í svæðisskipulaginu er leitað leiða til að styrkja ímynd Snæfellsness og auka fjölbreytni í atvinnulífi og mannlífi. Þar er m.a. sett fram stefna um snæfellskt ferðalag. Skilgreind eru fjölmörg markmið og leiðir að þeim sem ætlað er að stuðla að því að ferðalangar á Snæfellsnesi finni fyrir sterkum anda svæðisins, njóti góðrar þjónustu, spennandi upplifunar og áhugaverðrar afþreyingar á fjölbreyttum ferðaleiðum og áfangastöðum sem dreifast um allt Snæfellsnes. Mikilvægur þáttur hér er einnig þróun matvæla í heimbyggð í samstarfi við bændur og aðila í sjávarútvegi, sem er ætlað að efla matarmenningu og framboð staðbundinna matvæla.

Formlegir þátttakendur í þessari vinnu hafa verið sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi; Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær, auk samstarfsaðila sem eru: Ferðamálasamtök Snæfellsness, Snæfell - félag smábátaeigenda á Snæfellsnesi, Búnaðarfélög Eyrarsveitar, Staðarsveitar og Eyja- og Miklaholtshrepps og Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu, með aðstoð ráðgjafarfyrirtækisins Alta.

Samhliða svæðisskipulagsvinnunni, sem stýrt var af svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna, hafa Snæfellingar stofnað Svæðisgarðinn Snæfellsnes. Hann er samstarfsvettvangur sveitarfélaganna, íbúa og atvinnulífs og þar verður unnið að framgangi þeirra verkefna sem sett eru fram í svæðisskipulaginu. Fylgt er fordæmum um svæðisbundið samstarf, sem skilað hefur raunverulegum árangri við uppbyggingarstarf sem þetta, t.d. í Noregi, Sviss, Frakklandi, Bretlandi, Austurríki og Þýskalandi.

Það er von og trú allra sem að þessari vinnu hafa komið að hún muni nýtast sem lyftistöng fyrir atvinnulíf og samfélag á Snæfellsnesi á næstu árum og gera það samkeppnishæfara til framtíðar.